ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

/ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εξασφαλίστε την επιτυχημένη και ολοκληρωμένη ένταξή σας στο πρόγραμμα!

  • Τοπογραφική αποτύπωση.
  • Αρχιτεκτονική λύση βάσει των αναγκών σας.
  • Στατική μελέτη και έλεγχο της επιθυμητής κατασκευής ανεξαρτήτως επιλογής τύπου φορέα.
  • Έλεγχο & μελέτη της Ενεργειακής Απόδοσης της κατασκευής.
  • Μηχανολογικές μελέτες βάσει απαιτήσεων.
  • Πλήρη φάκελο οικοδομικής αδείας.
  • Υλοποίηση και επίβλεψη των παραπάνω μελετών.
  • Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και σχέδια εφαρμογής.
  • Φωτορεαλιστικές τρισδιάστατες απεικονίσεις.
  • Ανακαινίσεις: αναλαμβάνουμε τη μελέτη και επίβλεψη της ανακατασκευής και επέμβασης σε υφιστάμενα κτίρια, προτείνοντας τις απαιτούμενες διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων (διακόσμηση, εξοπλισμός) όπως επίσης και τις αναγκαίες παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου.
Image

“Χάρη στον λεπτομερή σχεδιασμό, τον ακριβή υπολογισμό κόστους και τη διαρκή επίβλεψη των τεχνικών εργασιών, η εμπειρία και τεχνογνωσία μας στον τομέα των μελετών και των κατασκευών μετατρέπεται σε αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής και κατασκευαστικής ποιότητας για σας!”

ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ