ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Είδος Εργασιών

Ανέγερση κτιρίου

Περιγραφή

Ανέγερση κτιρίου τριών διώροφων κατοικιών στους Θρακομακεδόνες

Ελάτε να
να συζητήσουμε
για το δικό σας
project

ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ